USTAWA O REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


ROZPORZĄDZENIE


PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR


FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO FOSA


REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY


POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ


PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


SERWIS OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ


PORTAL „WSZYSTKO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”


RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE


ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH


URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE


URZĄD MARSZAŁKOWSKI W OLSZTYNIE