Władze Koła PSONI w Iławie:

Krzysztof Czupryński – Przewodniczący

Marian Wilkowski – V-ce Przewodniczący

Katarzyna Gorzka – skarbnik

Mirosława Lewandowska – sekretarz

Justyna Milewska – członek

Barbara Renkel – członek