Marian Wilkowski – kierownik WTZ

 

KADRA MERYTORYCZNA:

Magdalena Grela – specjalista ds. rewalidacji

Magdalena Wróblewska – psycholog, specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Anna Caban – instruktor pracowni plastyki i witrażu

Monika Tomaszewska – instruktor pracowni krawiecko-hafciarskiej

Grażyna Szarmach – instruktor pracowni rękodzieła

Iwona Brejdakowska – instruktor pracowni ceramiki i decoupage I

Karolina Wojdala – instruktor pracowni ceramiki i decoupage II

Maria Agnieszka Sobotka – instruktor pracowni ceramiki i decoupage II

Mirosława Lewandowska – instruktor pracowni gospodarstwa domowego

Aleksandra Rytlewska – instruktor pracowni przygotowania do pracy

Magdalena Stopkowska – instruktor pracowni umiejętności społecznych

Łukasz Gurowski – instruktor pracowni gastronomicznej

Jarosław Szramka – instruktor pracowni multimedialnej

Bartosz Grabski – instruktor pracowni stolarskiej

Piotr Guzowski – instruktor pracowni gospodarczej

Wanda Maliszewska – pielęgniarka/ instruktor pracowni umiejętności społecznych

Magdalena Mówińska – fizjoterapeuta

Magdalena Kapica – asystent os. niepełnosprawnej / instruktor zawodu

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Joanna Tomaszewska – specjalista do spraw kadr i płac

Marta Jagielska – księgowa

 

PERSONEL POMOCNICZY

Michał Trzebiatowski – kierowca, dozorca