INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW, PRACOWNIKÓW/ZLECENIOBIORCÓW/WYKONAWCÓW, KTÓRYM POWIERZONO DANE OSOBOWE W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI” – obowiązuje od 12.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rekomendacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, administratora danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, zmianie uległa treść oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie.

Zmiany obejmują:

Treść obecnie obowiązujących oświadczeń znajduje się w załącznikach.

  1. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKA PROJEKTU
  2. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW