Zapytanie ofertowe Nr 9/AS.PSONI/2019 na wyłonienie opiekuna osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniu wspomaganym
 
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 9/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 31.07.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
Oferty należy składać do 08.08.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną/kurierską lub osobiście w Biurze Projektu: 
ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101
14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – opiekun osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniu wspomaganym”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Załącznik nr 4 i 5 – Wzór umowy i protokołu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe Nr 9/AS.PSONI/2019
Załączniki do pobrania: Załączniki do zapytania ofertowego nr 9
 
******************
 
Informacja o wybranym wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/AS.PSONI/2019
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Oferta nr 9 z dn. 08.08.2019
Piotr Heyda
Data zawarcia Umowy: 12.08.2019 (data obowiązywania 12.08.2019 – 31.03.2021)
Wartość zamówienia: 18 000,00 zł

Zapytanie ofertowe Nr 8/AS.PSONI/2019 na wyłonienie asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami
 
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 8/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 16.04.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
Oferty należy składać do 24.04.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną/kurierską lub osobiście w Biurze Projektu: 
ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101
14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Załącznik nr 4 i 5 – Wzór umowy i protokołu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe Nr 8/AS.PSONI/2019
Załączniki do pobrania: Załączniki do zapytania ofertowego nr 8
 
******************
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert
 

Zapytanie ofertowe Nr 7/AS.PSONI/2019 na wyłonienie asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 7/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 09.04.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
Oferty należy składać do 17.04.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną/kurierską lub osobiście w Biurze Projektu: 
ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101
14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Załącznik nr 4 i 5 – Wzór umowy i protokołu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe Nr 7/AS.PSONI/2019
Załączniki do pobrania: Załączniki do zapytania ofertowego nr 7
 
******************
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert
 

Zapytanie ofertowe Nr 6/AS.PSONI/2019 na wyłonienie asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami
 
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 6/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 05.04.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
Oferty należy składać do 15.04.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną/kurierską lub osobiście w Biurze Projektu: 
ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101
14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Załącznik nr 4 i 5 – Wzór umowy i protokołu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe Nr 6/AS.PSONI/2019
Załączniki do pobrania – Załączniki do zapytania ofertowego nr 6
 
******************
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert
 

Zapytanie ofertowe Nr 5/AS.PSONI/2019 na wyłonienie asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 5/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 29.03.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
  
Oferty należy składać do 08.04.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną/kurierską lub osobiście w Biurze Projektu: 
ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101
14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Załącznik nr 4 i 5 – Wzór umowy i protokołu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe Nr 5/AS.PSONI/2019
Załączniki do pobrania – Załączniki do zapytania ofertowego nr 5
 
******************
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert
 

Zapytanie ofertowe Nr 4/AS.PSONI/2019 na wyłonienie asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami
 
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 4/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 27.03.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
  
Oferty należy składać do 04.04.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną/kurierską lub osobiście w Biurze Projektu: 
ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101
14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Załącznik nr 4 i 5 – Wzór umowy i protokołu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe Nr 4/AS.PSONI/2019
Załączniki do pobrania – Załączniki do zapytania ofertowego nr 4
 
******************
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert
 

Zapytanie ofertowe Nr 3/AS.PSONI/2019 na wyłonienie asystentów osób z Niepełnosprawnościami w mieszkaniu wspomaganym
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 3/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 04.03.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
  
Oferty należy składać do 12.03.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skany/pdf) lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101, 14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – asystent osoby z niepełnosprawnością w mieszkaniu wspomaganym”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Załącznik nr 4 i 5 – Wzór umowy i protokołu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe Nr 3/AS.PSONI/2019
Załączniki do pobrania – Załączniki do zapytania ofertowego nr 3
 
**************
 
Informacja o wybranym wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AS.PSONI/2019 na wyłonienie Asystentów Osób z Niepełnosprawnościami w Mieszkaniu Wspomaganym
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Zapytanie ofertowe Nr 2/AS.PSONI/2019 na wyłonienie Asystentów Osobistych Osób z Niepełnosprawnościami
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 2/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 04.03.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
Oferty należy składać do 12.03.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skany/pdf) lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101, 14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 2/AS.PSONI/2019
Załącznik 4 i 5 – Wzór umowy i protokołu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załączniki do pobrania – Załączniki do zapytania ofertowego nr 2
 
**************
 
Informacja o wybranym wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/AS.PSONI/2019 na wyłonienie Asystentów Osobistych Osób z Niepełnosprawnościami
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert
 

Zapytanie ofertowe Nr 1/AS.PSONI/2019 na prowadzącego terapię Snoezelen
 
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 1/AS.PSONI/2019. 
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 04.03.2019 roku na stronie internetowej: www.psoni.ilawa.pl  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
Oferty należy składać do 12.03.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skany/pdf) lub osobiście w Biurze Projektu: 
ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101
14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „Zapytanie ofertowe – prowadzący terapię Snoezelen”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania):
Zapytanie Ofertowe Nr 1/AS.PSONI/2019
Załącznik nr 6 –  Wzór protokołu (parafować)
Załącznik nr 5 – Wzór Umowy (należy parafować każdą stronę)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Wzór CV
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załączniki do pobrania – Załączniki do zapytania ofertowego nr 1
 
**************
Informacja o wybranym wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AS.PSONI/2019 na prowadzenie terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Oferta nr 1 z dn. 12.03.2019
Anna Licznerska
Umowa na prowadzenie terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
Data zawarcia Umowy: 15.03.2019 (data obowiązywania 01.04.2019 – 31.03.2021)
Wartość zamówienia: 56 160,00 zł