RUSZA AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI
Mieszkańców Iławy i powiatu iławskiego zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Akademia samodzielności” realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
I nabór: 1-31 marca 2019
II nabór: 1 lutego – 31 marca 2020
 
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 150 osób/rodzin, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami z terenu Iławy i powiatu iławskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Wszelkie pytania i dodatkowe informacje prosimy kierować do  BIURA PROJEKTU:
PSONI Koło w Iławie
I piętro, pokój 101 (poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00)
ul. Wiejska 2 D, 14-2020 Iława (budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie)
tel. 500 292 014
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
 
Dokumenty rekrutacyjne:
1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2. KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Wypełnione i podpisane dokumenty można przesyłać na adres mailowy lub składać bezpośrednio w Biurze Projektu.
 

 
Autor: Jarek Szramka