Uwaga Uczestnicy i Kandydaci Akademii Samodzielności!

W związku z aktualną sytuacją dotyczącą wprowadzania w Polsce działań profilaktycznych ograniczających rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Zarządzeniem i Poleceniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 marca 2020 r., informujemy, że:

Wszelkie sprawy (również dotyczące trwającego aktualnie II naboru do projektu)
załatwiane będą w tym okresie telefonicznie i mailowo: 500 292 014, e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl

Autor: Jarek Szramka