Ważne informacje

Ze względu na istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 i wprowadzone przez władze państwowe obostrzenia dot. m.in. przemieszczania się, osobistych kontaktów/zgromadzeń, informujemy, iż:

– DOTYCZY UCZESTNIKÓW Z I TURY NABORU (2019/2020):
pozostałe do zrealizowania godziny wsparcia indywidualnego/grupowego, które były planowane na marzec 2020 odbędą się w formie dostosowanej do możliwości/sytuacji i w czasie, który zostanie uznany za bezpieczny dla zdrowia uczestników i kadry (nie wcześniej, niż od 26 kwietnia).

– DOTYCZY REKRUTACJI DO II TURY NABORU (2020):
składanie dokumentów i kwalifikacja uczestników do projektu została wydłużona o 20 dni od dnia zakończenia stanu epidemii. Z uwagi na to, wsparcie rozpocznie się odpowiednio później, ale potrwa zakładane 12 miesięcy (projekt zostanie przedłużony).

W razie potrzeby prosimy kontaktować się z Biurem Projektu pod numerem 500 292 014 lub mailowo: biuro.as@psoni.ilawa.pl

Więcej informacji tutaj: Działania UE w związku z pandemią

Autor: Jarek Szramka