AKTUALNOŚCI - PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI
01-04-2019 Punkt Wczesnej Interwencji
Autor: Jarek Szramka

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 27 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 […]

01-04-2019 Zadanie pn. „Punkt Wczesnej Interwencji”
Autor: Jarek Szramka

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 01 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 […]

18-01-2017 Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych
Autor: Iwona Brejdakowska

 „Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych” to zadanie realizowane od 01 sierpnia 2016r. do 31maja 2017 roku przez Polskie Stowarzyszenie na […]

18-01-2017 Zadanie „Wsparcie Aktywności Osób Niepełnosprawnych”
Autor: Iwona Brejdakowska

Od dnia 15 kwietnia 2016r. do 30 listopada 2016r. będą prowadzone zadania skierowanie do dzieci 0-3 r.ż. z zaburzeniami ośrodkowego układu […]

18-01-2017 Zadanie „Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych”
Autor: Iwona Brejdakowska

Od dnia 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będą prowadzone  zadania skierowane do dzieci 0-3 r.ż. z aburzeniami […]

18-01-2017 Rozpoczęcie Zadania pn. Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych
Autor: Iwona Brejdakowska

Od dnia 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. będą prowadzone  zadania skierowane do dzieci 0-3 r.ż. z zaburzeniami […]