Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych

 „Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych” to zadanie realizowane od 01 sierpnia 2016r. do 31maja 2017 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2015”

Jest to zadanie skierowane do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością od pierwszych tygodni życia do 3 roku życia.

Głównym celem zadania jest niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez:

prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji, realizowane przez lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej oraz fizjoterapeutów – rodzice dzieci do 3 r.ż. (niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością) będą mogli zdiagnozować dziecko oraz skorzystać ze wskazówek i instruktażu niezbędnego do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych.
Zaplanowane w ramach zadania działania przyczynią się do zwiększenia wiedzy i kompetencji rodziców zajmujących się na co dzień niepełnosprawnymi dziećmi. Zdobyta wiedza w dalszej perspektywie wpłynie na poprawę jakości życia całych rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. W szerszym kontekście zadanie przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

Wszystkie działania w ramach realizacji zadania mają charakter bezpłatny.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 lub 89 649 79 49,

albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia – ul. 1 Maja 5A, w Iławie.


  

Autor: Iwona Brejdakowska