Pierwsze konsultacje oraz instruktaż ze strony fizjoterapeutki diagnozującej

Po COViD-owym wstrzymaniu naszych bieżących działań od czerwca wznowiliśmy wsparcie jakie kierujemy do naszych milusińskich do 3 r.ż.
Natomiast dzisiaj odbywają się pierwsze konsultacje i instruktaż ze strony fizjoterapeutki diagnozującej.

Punkt Wczesnej Interwencji pomaga:
 rodzinom, którym potrzebne jest wsparcie oraz pomoc w prowadzeniu dziecka i znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej,
 dzieciom do 3 r.ż. zagrożonym niepełnosprawnością.

Jeżeli Wasze dziecko na przykład:
▶️ urodziło się z tzw. ciąży ryzyka,
▶️ przyszło na świat przedwcześnie,
▶️ uzyskało po urodzeniu niską ocenę w skali Apgar,
▶️ przebyło poważnie niedotlenienie, miało drgawki, itp.
 zgłoś się do nas

Punkt Wczesnej Interwencji ☎️ tel. 503 315 254

W naszym Punkcie pracujemy w zespole specjalistów:
➡️ lekarz specjalista rehabilitacji medycznej,
➡️ fizjoterapeuta diagnozujący,
➡️ fizjoterapeuta realizujący,
➡️ neurologopeda,
➡️ terapeuta integracji sensorycznej.

Nieustannie zabiegamy o poszerzenie kręgu specjalistów, możecie nam w tym pomóc m.in. przekazując 1% na PSONI Koło w Iławie 0000340480
Punkt Wczesnej Interwencji finansowany jest w 2020 roku ze środków przekazanych przez Gminę Miejską Iława, Starostwo Powiatowe w Iławie, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz akcję charytatywną Reklama Dzieciom. Wszystkim instytucjom dziękujemy i w imieniu tych najmniejszych prosimy o stabilne finansowanie na lata następne.
Ze względu na obostrzenia covid-owe postanowiliśmy zamieścić zdjęcia z naszego archiwum 🙂

 


          

Autor: Jarek Szramka