Punkt Wczesnej Interwencji – Gmina Miejska Iława

Zaplanowane w ramach zadania pn. „Punkt Wczesnej Interwencji” działania przyczyniają się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpływają na poprawę: sprawności ruchowej i zdrowia, a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście projekt przyczynia się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

Autor: Jarek Szramka