Rozpoczęcie Zadania pn. Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Od dnia 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. będą prowadzone  zadania skierowane do dzieci 0-3 r.ż. z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa) oraz z  opóźnionym rozwojem psycho-ruchowym.

Zadanie: „Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych” sfinansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława oraz środków własnych PSOUU Koło w Iławie,

Zadanie: „Wspieranie Aktywności Osób Niepełnosprawnych” sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława  oraz środków własnych PSOUU Koło w Iławie.

W ramach prowadzonego wsparcia można skorzystać z konsultacji lekarskich prowadzonych przez lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej oraz specjalistycznej rehabilitacji prowadzonej metodą NDT Bobath, NDT  Baby , PNF, PNF W Pediatrii i Kinesiologytaping.

Konsultacje będą odbywały się w jedną sobotę miesiąca. W sprawie terminów zajęć należykontaktować się telefonicznie pod nr 503 315 254 lub 505 075 931 lub osobiście w budynkuStowarzyszenia przy ulicy 1 Maja 5A w Iławie.

W/w zadania prowadzone będą we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział   miejsko-gminny w Iławie.

                

Autor: Iwona Brejdakowska