Rozpoczynamy finansowanie zadania „Punkt Wczesnej Interwencji”…

Oferowane wsparcie dotyczy podniesienia wiedzy rodziców i opiekunów prawnych z zakresu prawidłowego wspierania swoich dzieci z zakresu rehabilitacji ruchowej i dostarczenie im niezbędnej wiedzy z zakresu m.in. prawidłowego noszenia, pielęgnacji dziecka itp.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, u którego niepokoją Cię kwestie rozwojowe, chciałbyś uzyskać wsparcie, skonsultować swoje obawy, zasięgnąć porad i opinii specjalistów – zapraszamy do kontaktu pod numerem 503 315 254.”

Autor: Jarek Szramka