Funkcjonowanie Punktu Wczesnej Interwencji w Iławie finansowane jest ze środków:


2021 rok

             


2020 rok

             


2019 rok

        


2018 rok