Funkcjonowanie Punktu Wczesnej Interwencji w Iławie finansowane jest ze środków:


2024 rok

            


2023 rok

            


2022 rok

            


2021 rok

             


2020 rok

             


2019 rok

        


2018 rok