Zadanie „Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych”

Od dnia 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będą prowadzone  zadania skierowane do dzieci 0-3 r.ż. z aburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa) oraz z  opóźnionym rozwojem psycho-ruchowym.

Zadanie: „Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych” sfinansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława oraz środków własnych PSOUU Koło w Iławie,

W ramach prowadzonego wsparcia można skorzystać z konsultacji lekarskich prowadzonych przez lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej oraz specjalistycznej rehabilitacji prowadzonej metodą NDT Bobath, NDT  Baby , PNF, PNF W Pediatrii i Kinesiologytaping.

Konsultacje będą odbywały się w jedną sobotę miesiąca. W sprawie terminów zajęć należy kontaktować się telefonicznie pod nr 517 634 179 lub 505 075 931 lub osobiście w budynku Stowarzyszenia przy ulicy 1 Maja 5A w Iławie.

W/w zadania prowadzone będą we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział   miejsko-gminny w Iławie.

 

Autor: Iwona Brejdakowska