Zadanie pn. „Punkt Wczesnej Interwencji”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 01 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. na zlecenie Gminy Wiejskiej Iława realizuje zadanie pn. ”Punkt Wczesnej Interwencji”.

Zadanie pn. „Punkt Wczesnej Interwencji” obejmuje działania zwiększające samodzielność osób niepełnosprawnych poprzez działania ograniczające wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych (dzieci w wieku od pierwszych tygodni po urodzeniu do 3 r.ż.), wpływające na poprawę jakości ich życia.

Zadanie przewiduje prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji ruchowej (zarówno diagnoza – prowadzona przez uprawnionych fizjoterapeutów; jak i prowadzenie bieżącej rehabilitacji), w ramach dotacji planujemy sfinansować pracę fizjoterapeuty diagnozującego dzieci 0-3 r.ż.

W ramach realizacji zadania:

Beneficjentami ostatecznymi zadania będą dzieci do 3 roku życia, rodzice tych dzieci muszą przedstawić dokumentację medyczną wskazującą, że są one zagrożone niepełnosprawnością. Beneficjentami ostatecznymi zadania zostaną dzieci do 3 r.ż., których stan zdrowia może skutkować niepełnosprawnością, jeżeli szybko nie zostaną zdiagnozowane, pokierowane i nadzorowane.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu:
 tel. 503 315 254 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. Wiejskiej 2d pok.109.

Zadanie pn. „Punkt Wczesnej Interwencji” zostało dofinansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława.

Autor: Jarek Szramka