Zadanie „Wsparcie Aktywności Osób Niepełnosprawnych”

Od dnia 15 kwietnia 2016r. do 30 listopada 2016r. będą prowadzone zadania skierowanie do dzieci 0-3 r.ż. z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa) oraz z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Zadanie: „Wsparcie Aktywności Osób Niepełnosprawnych” sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława oraz środków własnych PSOUU Koło w Iławie.

W ramach prowadzonego wsparcia można skorzystać z konsultacji lekarskich prowadzonych przez lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej oraz specjalistycznej rehabilitacji prowadzonej metodą NDT Bobath, NDT Baby, PNF, PNF w Pediatrii i Kinesiologytaping.

Konsultacje będą odbywały się w jedną sobotę miesiąca. W sprawie terminów zajęć należy kontaktować się telefonicznie pod nr 517-634-179 lub 505-075-931 lub osobiście w budynku Stowarzyszenia przy ulicy 1 Maja 5A w Iławie.

      

Autor: Iwona Brejdakowska