Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie rozpoczyna realizację nowego projektu skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców powiatu iławskiego pn. „Akademia Obywatelska – edukacja i aktywizacja społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami”. Właśnie trwa rekrutacja!

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, świadomości ekologicznej i samoorganizacji obywatelskiej wśród 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców powiatu iławskiego, w okresie od sierpnia do grudnia 2021. Uczestnicy wezmą udział w działaniach realizowanych w ramach czterech modułów:


Informacje dla zainteresowanych i zgłoszenia:

PSONI Koło w Iławie

Biuro Projektu, pok. 101 (I piętro)

Wiejska 2 D,  14-202 Iława

tel. 500 292 014