Akademia Seniorów

„Akademia Seniorów” to zadanie, które koncentruje się na wspieraniu aktywności społecznej seniorów oraz poprawie związanej ze zdrowiem i jakością życia osób starszych. W ramach zadania prowadzona będzie edukacja ukierunkowana na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych.

Na potrzebę realizacji zadania zostało przyjęte, że beneficjentami zadania zostaną osoby, które ukończyły 60 r.ż.

Zadanie to koncentruje się na poprawie poziomu życia tych osób poprzez prowadzenie:


Zadanie pn. „Akademia Seniorów” zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Autor: Jarek Szramka