AKTUALNOŚCI - STOWARZYSZENIE PSONI KOŁO W IŁAWIE
22-04-2021 Zajęcia w Dziennym Centrum Aktywności
Autor: Jarek Szramka

Uczestnicy będą mieli zapewnioną możliwość korzystania z różnorodnych zajęć i treningów, które zostaną zrealizowane w czasie realizacji projektu, np.: trening […]

22-04-2021 Aktywni Seniorzy – rehabilitacja mieszkańców Iławy
Autor: Jarek Szramka

Aktywni Seniorzy to zadanie, które skoncentruje się na profilaktyce zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania otyłości i wadom postawy wśród osób starszych. […]

22-03-2021 Dzienne Centrum Aktywności – Gmina Wiejska Iława wspiera swoich mieszkańców
Autor: Jarek Szramka

Głównym celem realizacji zadania pn. Dzienne Centrum Aktywności jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu […]

30-09-2020 Aktywni Seniorzy – Gmina Miejska Iława
Autor: Jarek Szramka

Celem realizacji zadania pn. „Aktywni Seniorzy” jest profilaktyka zdrowotna, w zakresie przeciwdziałania otyłości i wadom postawy wśród osób starszych poprzez […]

23-09-2020 Aktywni Seniorzy – Profilaktyka zdrowotna
Autor: Jarek Szramka

Celem realizacji zadania pn. „Aktywni Seniorzy” jest profilaktyka zdrowotna, w zakresie przeciwdziałania otyłości i wadom postawy wśród osób starszych poprzez […]

19-09-2020 Dzienne Centrum Aktywności – Gmina Miejska Iława
Autor: Jarek Szramka

Głównym celem realizacji zadania pn. Dzienne Centrum Aktywności jest zwiększenie aktywności, atrakcyjności i poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany […]