Aktywni Seniorzy – Gmina Miejska Iława

Celem realizacji zadania pn. „Aktywni Seniorzy” jest profilaktyka zdrowotna, w zakresie przeciwdziałania otyłości i wadom postawy wśród osób starszych poprzez ich aktywny udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Na potrzeby realizacji zadania zostało przyjęte, że beneficjentami zadania zostaną osoby, które ukończyły 60 r.ż.

Autor: Jarek Szramka