Aktywni Seniorzy – rehabilitacja mieszkańców Iławy

Aktywni Seniorzy to zadanie, które skoncentruje się na profilaktyce zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania otyłości i wadom postawy wśród osób starszych. Na potrzeby realizacji zadania zostało przyjęte, że beneficjentami zadania zostaną osoby, które ukończyły 60 r.ż.

Uwzględniając obawy i wątpliwości seniorów zadanie to będzie koncentrowało się na poprawie poziomu życia tych osób poprzez prowadzenie:
1. indywidualnej rehabilitacji ruchowej
2. indywidualnych masaży wg potrzeb (m.in.: leczniczy, relaksacyjny, itp.)
3. indywidualnych zajęć z hydroterapii (jeżeli będzie takie konkretne wskazanie).

Miejsce realizacji zadania
Budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie a jednocześnie siedziba PSONI Koło w Iławie, ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława.

Grupa docelowa
Osoby starsze: tj. kobiety i mężczyźni powyżej 60 r.ż. łączna liczba beneficjentów zadania to 30 osób.


 

 

Autor: Jarek Szramka