Dzienne Centrum Aktywności – Gmina Wiejska Iława wspiera swoich mieszkańców

Głównym celem realizacji zadania pn. Dzienne Centrum Aktywności jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji m.in. poprzez:


Z dniem 1 marca uczestnicy zadania rozpoczęli udział w zajęciach aktywizujących, odbywających się w 11 pracowniach tematycznych:


Uczestnicy mają zapewnioną możliwość korzystania z różnorodnych zajęć i treningów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-13:00 (tj. średnio 4 godziny dziennie/20 średniotygodniowo), np.:


Rodzaj zajęć i treningów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika tak, aby miał on szansę podtrzymać lub poprawić/rozwinąć swoje kompetencje we wskazanych zakresach funkcjonowania.

Czas realizacji zadania publicznego: 01.03. – 30.11.2021 r.


     

Autor: Jarek Szramka