Dzienne Centrum Aktywności – Realizacja zadania

Głównym celem realizacji zadania pn. Dzienne Centrum Aktywności jest zwiększenie aktywności, atrakcyjności i poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji m.in. poprzez:

 

REALIZACJA FORM WSPARCIA I REHABILITACJI: włączenie uczestników zadania do zajęć aktywizujących, realizowanych w siedzibie PSONI Koło w Iławie

Od początku realizacji zadania jego beneficjenci będą mogli korzystać z zajęć aktywizujących, odbywających się w 11 pracowniach tematycznych:

Uczestnicy zadania mają zapewnioną możliwość korzystania z różnorodnych zajęć i treningów, które zostaną zrealizowane w czasie realizacji zadania, np.:

 

Rodzaj zajęć i treningów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika tak, aby miał on szansę podtrzymać lub poprawić/rozwinąć swoje kompetencje we wskazanych zakresach funkcjonowania.

Czas realizacji zadania publicznego: 01.06. – 30.11.2020 r.


    

Autor: Jarek Szramka