Kolejna edycja projektu „Dzienne Centrum Aktywności”

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie od 02.05.2022 do 30.11.2022 realizuje kolejną już edycję projektu „Dzienne Centrum Aktywności”,  który finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Iława.

Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia – z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które są jednocześnie mieszkańcami Iławy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności i poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w atrakcyjnych tematycznie warsztatach. Działanie te ma prowadzić do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ilości inicjatyw na rzecz ich integracji i aktywizacji.

Zajęcia aktywizujące realizowane będą w siedzibie PSONI, gdzie zostanie wykorzystany potencjał profesjonalnie doposażonych pracowni terapeutycznych o różnorodnych profilach działalności (rękodzielnicze, ceramiczne, stolarskie, kulinarne itp.), gwarantujących atrakcyjność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników.

W czasie realizacji zadania samodzielność i zaradność Uczestników będzie podtrzymywana lub usprawniana także poprzez udział w treningach:

Zapraszamy do śledzenia realizacji projektu na naszym profilu:
https://www.facebook.com/psoni.ilawa


       

Autor: Jarek Szramka