Rehabilitacja ruchowa i masaże – Aktywni Seniorzy
Rehabilitacja ruchowa oraz masaże – z takich form wsparcia korzystali beneficjenci zadania „Aktywni Seniorzy” ?
Projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Iława trwał przez osiem miesięcy, a jego celem była profilaktyka zdrowotna w zakresie przeciwdziałania otyłości i wadom postawy wśród osób starszych.
Rehabilitacja ruchowa miała charakter indywidualny i dopasowana była pod kątem potrzeb każdego beneficjenta. Podobnie jak masaże, które cieszyły się sporym zainteresowaniem.
 
Autor: Jarek Szramka