Wsparcie dla seniorów
„Aktywni seniorzy” po raz kolejny w naszych progach! ?
To kolejny już rok w którym rozpoczynamy wsparcie skierowane do seniorów z terenu miasta Iława ?
Dzięki zadaniu osoby po 60 roku życia mogą skorzystać z indywidualnej terapii ruchowej (nie grupowej, jak działo się to uprzednio) oraz z masaży leczniczych i relaksacyjnych. Pozazdrościć! ?
Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Iława.
 
   
Autor: Jarek Szramka