Zadanie pn. „Dzienne Centrum Aktywności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 06 maja 2019r. do 13 grudnia 2019r. na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego będzie realizowało zadanie pn. „Dzienne Centrum Aktywności”.

 

„Dzienne Centrum Aktywności” to zadanie, które skoncentruje się na profilaktyce zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania otyłości i wadom postawy wśród osób niepełnosprawnych i starszych (tj. powyżej 65 r.ż.)

Zadanie będzie realizowane w nowej siedzibie stowarzyszenia, która mieści się w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie przy ul. Wiejskiej 2d.

Głównym celem zadania będzie prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia nadwagi wśród uczestników projektu oraz uświadomienie tym osobom i ich rodzinom zagrożeń wynikających z nadwagi. Ponadto wskazana zostanie terapeutyczna rola ćwiczeń i ruchu w walce z otyłością i nadwagą.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizowanie celów szczegółowych:

  1. kształtowanie świadomego, aktywnego stylu życia i wariantów terapeutycznych związanych z ruchem:
  1. spotkania z rehabilitantem – wskazanie różnych wad postawy i przy zastosowaniu odpowiednich zestawów ćwiczeń doprowadzenie do zmniejszenia skutków wad postawy;
  2. spotkania z pielęgniarką – kontrola wagi ciała, obliczanie BMI, poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego oraz przeprowadzenie cyklu zajęć w celu omówienia chorób cywilizacyjnych i sposobów ich leczenia;
  3. wyjścia w plener – wycieczki rowerowe, spacery głównie z wykorzystaniem nordic-walking ;
  4. hydroterapia – ćwiczenia w wannie do masażu podwodnego;

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 
lub osobiście
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wiejska 2d Iławie (pok. 109).

Zadanie pn. „Dzienne Centrum Aktywności” zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Autor: Jarek Szramka