Zajęcia w Dziennym Centrum Aktywności

Uczestnicy będą mieli zapewnioną możliwość korzystania z różnorodnych zajęć i treningów, które zostaną zrealizowane w czasie realizacji projektu, np.:

Rodzaj zajęć i treningów będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika tak, aby miał on szansę podtrzymać lub poprawić/rozwinąć swoje kompetencje we wskazanych zakresach funkcjonowania.

   

Miejsce realizacji zadania
Budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, a jednocześnie siedziba PSONI Koło w Iławie.

Grupa docelowa
Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powyżej 18 r.ż.

Zadanie będzie realizowane od kwietnia do końca listopada 2021 roku.


   

Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Gminy Miejskiej Iława

Autor: Jarek Szramka