PORADNICTWO ZAWODOWE

Obejmuje ono ocenę zdolności do pracy, ustalenie bądź rozwijanie doświadczenia zawodowego, określenie uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji psychofizycznych oraz preferencji zawodowych uczestnika. Działania z tym związane realizowane są przez instruktorów poszczególnych pracowni, w ramach codziennych zajęć z uczestnikami (tj. bieżąca obserwacja i ocena pracy/możliwości uczestnika), oraz przez specjalistę ds. rehabilitacji zawodowej w formie indywidualnych i grupowych spotkań z uczestnikami (m.in. wykonywanie badań testowych dotyczących zainteresowań i preferencji zawodowych uczestników, prowadzenie rozmów nt. ich oczekiwań/obaw, wzmacnianie motywacji, planowanie dalszych kroków zwiększających szanse na podjęcie aktywności zawodowej).

Magdalena Wróblewska

psycholog, specjalista ds. rehabilitacji zawodowej w Iławie