CELE PRACOWNI:
Kształcenie ogólnej zaradności niezbędnej w codziennym funkcjonowaniu poprzez:

 

FORMY I METODY PRACY: