CEL PRACOWNI: Przygotowanie do pracy na stanowisku pracownik porządkowy

ZAJĘCIA ZAWODOWE PRAKTYCZNE:

• Nabywanie/doskonalenie umiejętności wykonywania czynności porządkowych, dbałość o detale
• Stosowanie się do norm i obowiązków pracowniczych: racjonalne wykorzystanie czasu pracy, stosowanie się do przepisów BHP (tablice ostrzegawcze, rękawice ochronne, strój ochronny itp.)
• Dbałość o powierzone mienie (sprzęty porządkowe – bieżące utrzymanie w czystości i gotowości sprzętów „drobnych”: mopy, szczotki, ściereczki, myjki oraz „większych”: odkurzacz, pralka itp.)
• Dozowanie i stosowanie poszczególnych środków czystości (wg miar i przeznaczenia), dysponowanie środkami czystości odpowiednio do potrzeb
• Dbałość o strój stosowny do pracy (ochronny) oraz o jego estetyke i higienę własną
• Kultura osobista w miejscu pracy (zachowanie stosowne do sytuacji i miejsca)
• Pranie tekstyliów wykorzystywanych w bieżącej pracy WTZ (ręcznki, ściereczki, stroje pracownicze, sportowe oraz inne
• Dbałość o czystość i przejrzystość w magazynie czystości (porządek na półkach, ustawienie wg kategorii i rodzaju asortymentu)
• Kształcenie cech pracowniczych: punktualność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
• Kształcenie umiejętności organizacji własnej pracy (przygotowanie odpowiednich narzędzi i środków)
• Odpowiedzialność za wykonywaną pracę i umiejętność oceny własnej pracy
• Umiejętność współpracy w grupie, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych

ZAJĘCIA ZAWODOWE TEORETYCZNE:

• Poznanie swoich mocnych i słabych stron, kompetencji zawodowych, predyspozycji do wykonywania określonego zawodu, preferencji osobistych
• Tworzenie dokumentyów aplikacyjnych – CV, własna baza dokumentów „ważnych”
• Wyszukiwanie ofert pracy w internecie, poruszanie się po stronie Urzędu Pracy oraz stronach z ofertami pracowniczymi
• Praca z pomocą terapeutyczną „Katalog czynności zawodowych” CENTRUM DZWONI

TRENING EKONOMICZNY

• Opcjonalnie do poziomu osiągniętych umiejętności – samodzielne dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do treningu ekonomicznego – okreslanie potrzeb, planowanie wydatków, realizowanie zaplanowanych zakupów, oszczędzanie
• Opcjonalnie do poziomu osiągniętych umiejętności – samodzielne lub z pomocą rozliczanie wydanych środków finansowych
• Praca z pomoga terapeutyczną „Z pieniędzmi za pan brat”