ZAJĘCIA WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ SPOŁECZNY I SAMOŚWIADOMOŚĆ:

• Dostarczanie informacji na własny temat (wiek, płeć, sytuacja rodzinna, adres)
• Wyrażanie własnych postaw i emocji w sposób akceptowany społecznie
• Wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
• Zachęcanie do nawiązywania i utrzymywania kontaktów, przyjaźni, relacji koleżeńskich
• Udział w imprezach kulturalnych i integracyjnych
• Nauka stosowania graficznej reprezentacji własnego imienia (podpisywanie się)
• Kształcenie orientacji o najbliższym otoczeniu
• Obsługa urządzeń RTV, AGD oraz urządzeń biurowych

PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH:

• Praca przy niszczarce papieru (niszczenie dokumentów)
• Przygotowywanie półproduktów do stroików okolicznościowych
• Recykling (poznanie celowości segregacji i utylizacji śmieci)
• Prace porządkowe (sprzątanie miejsca pracy oraz pracowni)
• Zlecanie prostych zadań poza pracownią podstawową np.: dostarczanie dokumentów, przekazanie wiadomości do określonych osób)

 

TRENING W ZAKRESIE HIGIENY OSOBISTEJ I UBIORU ORAZ DBANIA O WŁASNE ZDROWIE:

• Dbanie o czystość rąk i paznokci
• Dbanie o czystość włosów oraz estetyczną fryzurę
• Poprawne zakładanie, noszenie i zdejmowanie odzieży
• Korzystanie z toalety i umywalki
• Dobór ubioru do warunków atmosferycznych i sytuacji
• Profilaktyka zdrowotna (nauka udzielania doraźnej pierwszej pomocy, rozpoznawanie u siebie symptomów choroby)

TRENING EKONOMICZNY:

• Poznawanie wartości pieniądza, dokonywanie prostych zakupów, nauka planowania wydatków
• Zdobywanie umiejętności orientacji w najbliższym otoczeniu WTZ (sklepy spożywcze, odzieżowe – punkty w których zrealizować można potrzeby konsumenckie)
• Nauka kulturalnego zachowywania się w sklepach miejscach publicznych (targowisko miejskie, centrum handlowe itp.)