Payroll – jak to działa?

Nie trzeba być bardzo zamożnym by pomagać. Dla osób, których nie stać na hojne darowizny, a którzy chcieliby regularnie wspierać finansowo organizację dobroczynną, bardzo dobrym rozwiązaniem jest program składek pracowniczych Payroll. Jest to prosty system umożliwiający pracownikom firmy, w porozumieniu i za zgodą pracodawcy, regularnie przekazywać określoną kwotę z wynagrodzenia na rzecz wybranej organizacji i jej działalności statutowej.

Wykorzystaj możliwość Payroll!
Zadeklaruj kwotę, którą Twoja firma będzie co miesiąc odprowadzać od Twojej pensji na rzecz Stowarzyszenia!

Pracodawca pragnący efektywnie zwiększyć zaangażowanie społeczne, może także zachęcić pracowników do datków np. deklarując, że będzie ze swoich środków przekazywać dodatkowo taką samą kwotę jak pracownicy (podwajając tym samym darowizny).

Wprowadź do swojej firmy Payroll!
Dołącz do grona firm społecznie odpowiedzialnych!

Dla firmy oznacza to realizację idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Pracownicy mają szansę pomagać innym i wspierać działania stowarzyszenia, nie poświęcając swojego czasu, a także odliczyć wpłacone kwoty od dochodu, zmniejszając wysokość podatku.
Dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie oznacza to stałe wpływy umożliwiające planowanie wydatków i inwestycji, zwiększając naszą efektywność i pozwalając na rozwój, tym samym na dotarcie do większej liczby osób, potrzebujących naszego wsparcia.

Wystarczy wypełnić i złożyć do koordynatora programu w swojej firmie deklarację, na podstawie której co miesiąc odpowiednie kwoty z wynagrodzeń księgowość przelewa na konto stowarzyszenia jako dotację celową. Deklarowana kwota może stanowić np. końcówkę wynagrodzenia, tj. przy przykładowych zarobkach 3 527,26 złotych, byłoby to 27,26 złotych. Pracownik może w dowolnym momencie zmienić wysokość wpłat lub odstąpić od programu.

Stowarzyszenie podkreśla fakt współpracy eksponując logo Partnera na swojej stronie internetowej, umieszczając je na materiałach drukowanych wydawanych w okresie współpracy oraz prezentując je publicznie w swoich działaniach.

Jeśli w Twojej firmie nie ma jeszcze możliwości przekazywania przez pracowników funduszy na cele charytatywne – zgłoś się do nas. Zrobimy wszystko, aby wesprzeć Twoją chęć niesienia pomocy potrzebującym!

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach.
W celu ustalenia warunków i możliwości współpracy serdecznie
zapraszamy Państwa do
kontaktu.


WZÓR DEKLARACJI DO POBRANIA – KLIK!