Nagrody dla Uczestników WTZ za rok 2019 rozdane

Jak zwykle – wyróżnieni zostali Ci, którzy w mijającym roku oprócz uczestnictwa w zajęciach wykazali się dodatkowymi osiągnięciami: sportowymi, wolontarystycznymi, artystycznymi i innymi istotnymi dla działalności naszego Warsztatu.

Jak zwykle powstało również pamiątkowe zdjęcie z Kierownikiem
Gratulacje! 

Autor: Jarek Szramka