Wznowienie zajęć w WTZ

Pewnie jesteście ciekawi jak od ubiegłego tygodnia wygląda dzień pracy po wznowieniu zajęć na WTZ 
A więc …
Stosując się do wytycznych i wszelakich zasad bezpieczeństwa – pierwszym co nas spotyka w wejściu do budynku lub samochodu to zmierzenie temperatury i dezynfekcja rąk. Możemy pochwalić się dostosowanym do sytuacji samochodem oraz twarzowymi przyłbicami/maseczkami (do wyboru, komu w czym wygodniej). Wg wytycznych Uczestnicy maja możliwość (nie obowiązek) noszenia osłony ust i nosa. Gdy przejdziemy już początkowe procedury – próżno szukać tłumów na korytarzu. Świecą one pustkami, przemykają po nich tylko niektórzy za wyraźną potrzebą. Uczestnicy i Kadra pracują w dystansie, myją i dezynfekują ręce (maniakalną ilość razy), spędzają przerwy na swoich pracowniach, przynoszą ze sobą drugie śniadanie i napoje.
W ciągu dnia powtarzany jest pomiar temperatury, pilnujemy także aby nikt z nas nie opuszczał budynku jeśli nie ma zasadności. Ważnym elementem dnia jest również systematyczna dezynfekcja – sanitariatów, klamek i innych elementów przestrzeni wspólnej. Staramy się wszyscy, pilnujemy się nawzajem, przyzwyczajamy się do nowej rzeczywistości – słowem poważnie podchodzimy do tematu „w koronie”, który do poważnych jak najbardziej należy.

Autor: Jarek Szramka