ŻYĆ GODNIE – KONFERENCJA Z OKAZJI DNIA GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Iławie oraz Iławskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych w dniu 8 maja 2024 r. do iławskiego kinoteatru na konferencję pt. „Żyć godnie”, organizowaną w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, obecnie świętowany także jako Europejski Dzień Niezależnego Życia. W Polsce od 1999 r. w tym samym dniu obchodzony jest również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Te podwójne obchody są dobrą okazją do przybliżenia sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, a ściślej w naszym powiecie i mieście oraz podjęcia dyskusji o kierunkach i potrzebach zmian – zarówno w kwestiach prawnych, systemowych, ale też (czy może przede wszystkim!) dotyczących naszej mentalności.
Każdy ma prawo do niezależnego życia w społeczności lokalnej. Niezależne życie oznacza równe szanse, prawa i pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia społecznego. Do tego niezbędna jest dostępna przestrzeń publiczna oraz usługi wspierające, zapewniane w środowisku lokalnym.
W Polsce już w 2012 r. została ratyfikowana Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Niestety, wiele z jej zapisów do dziś nie stanowi obowiązującej normy w życiu publicznym i społecznym. Wciąż mamy do czynienia z ograniczaniem lub łamaniem prawa osób z niepełnosprawnościami do pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowania ich przyrodzonej godności.

Godność to podstawowa zasada dotycząca praw człowieka. Zgodnie z nią wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem godności i praw. Każde życie ma taką samą wartość. Godność jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Istniejące ograniczenia nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.
Wszystkie osoby, które z uwagi na pełniony zawód, funkcję publiczną, rolę społeczną, czy doświadczenie życiowe chciałyby przyjrzeć się nieco tym zagadnieniom, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, iż spotkanie przyczyni się do wzbudzenia refleksji i podjęcia dyskusji oraz odpowiednich działań, zmierzających do budowania bezpiecznej przyszłości, zmieniających rzeczywistość w świat dostępny i pełen równych szans w korzystaniu z wolności i praw człowieka.
Wydarzenie jest nieodpłatne, ale wymagana jest rejestracja. Szczegóły dotyczące programu i formularz zgłoszeniowy podane poniżej.

Termin: 8 maja 2024 r. (środa), w godzinach 9:45 – 14:45

Miejsce: Kinoteatr „Pasja” w Iławie, ul. Niepodległości 13 a

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 30 kwietnia 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy online: https://tiny.pl/dgr69

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

Autor: Jarek Szramka