Kółko Plastyczne
Od sierpnia tego roku w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym rozpoczęło swoją działalność kółko plastyczne. Realizacja zajęć możliwa jest w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania”, który został dofinansowany z środków Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.               
 
Zajęcia plastyczne są bardzo skutecznym sposobem na pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, gdyż działanie przez sztukę sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci, ich integracji, łagodzeniu napięcia, a także twórczemu pobudzaniu do działania. Udział w zajęciach podnosi poczucie własnej wartości.
 
Celem zajęć jest :
 
  
 
Formy i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Udział w zajęciach opiera się na dobrowolności i spontaniczności. Zasadą zajęć jest nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci podczas samego procesu ,, tworzenia”, niż jego wytworom. Podczas zajęć  stosowane są różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: woda, materiały przetwarzalne tj. masa solna, plastelina, farby, kredki, płótno, węgiel , kreda, szary papier, materiały o różnej fakturze.
 

 
Autor: Iwona Brejdakowska