„Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka”

Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka” to zadanie realizowane od 11 lipca 2016r. do 31grudnia 2016 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Jest to zadanie skierowane do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej podopiecznych: Centrum wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Głównym celem zadania jest niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez:

Zaplanowane w ramach zadania działania przyczynią się do zwiększenia wiedzy i kompetencji rodziców zajmujących się na co dzień niepełnosprawnymi dziećmi. Zdobyta wiedza w dalszej perspektywie wpłynie na poprawę jakości życia całych rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. W szerszym kontekście zadanie przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.

Wszystkie działania w ramach realizacji zadania mają charakter bezpłatny.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 lub 89 649 79 49,

albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia – ul. 1 Maja 5A, w Iławie.

 

Zadanie pn. „Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka” zostało dofinansowane ze środków Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Autor: Iwona Brejdakowska