Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym w Iławie.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie od 01.04.2015r. do 31.03.2017r. na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadanie pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym w Iławie.”

Jest to zadanie skierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zależności od wieku osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem zadania jest zapewnienie  ciągłości procesu rehabilitacji oraz zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, w tym:

W ramach zadania oferujemy prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 1500 do 1800 w salach terapeutycznych w siedzibie PSOUU Koło w Iławie.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 505 075 931 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 1 Maja 5A w Iławie.

Autor: Iwona Brejdakowska