Praca hybrydowa w ZRT
W obecnych czasach wydaje się, że praca hybrydowa weszła już na stałe do naszej codzienności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów ZRT i Ich Rodziców dostosowujemy metody pracy do aktualnych możliwości.
Dzieci mogą korzystać z zajęć stacjonarnych (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego) lub w razie niedyspozycji specjaliści są w stanie poprowadzić je w formie zdalnej.
 
 
Projekt „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno Terapeutycznym” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Autor: Jarek Szramka