Rehabilitacja ruchowa na ZR-T
Oglądanie zdjęć z zajęć rehabilitacyjnych naszych dzieciaków z ZRT zawsze działa motywująco i może właśnie tego nam wszystkim potrzeba.
Dzieciaki ćwiczą sumiennie, Panie Fizjoterapeutki wykorzystują cały wachlarz swoich kompetencji, a także potencjał sali, którą bardzo lubimy się chwalić, bo jest i czym!
Mamy świetne sprzęty, mamy wykwalifikowaną Kadrę, mamy dzielne dzieciaki!
 
 
Należy dodać, że rehabilitacja ruchowa jest wsparciem bardzo „obleganym”, dlatego w ramach naszego projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno Terapeutycznym” , który finansowany jest ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współpracujemy z aż trzema Paniami Rehabilitantkami! Dzięki temu wsparcie fizjoterapeutyczne jest dostępne dla każdego dziecka, które tego wymaga! 
 

Autor: Jarek Szramka