Startuje projekt „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych…”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie informuje, że od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku będzie realizowało projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.

Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynia się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpłyną na poprawę: samopoczucia, samooceny, zdrowia a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:

– prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji i terapii,

– zwiększenie dostępu do specjalistów.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentacji rekrutacyjnej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. Wiejskiej 2d, pok. Nr 109 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 14.00
lub elektronicznie: mwpsoniilawa@wp.pl

Więcej informacji i dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.psoni.ilawa.pl

Materiały do pobrania:</strong

  1. DEKLARACJA
  2. OŚWIADCZENIE
  3. ZGODA
Autor: Jarek Szramka