Terapia psychologiczna w ZRT
Kto w głowie ma, że terapia psychologiczna to tylko całkiem poważne rozmowy o życiu i sensie, ten musi zaktualizować swoje wyobrażenie???? Wsparcie psychologiczne to także terapia zabawą i niech nikt temu nie przeczy – to są bardzo ważne sprawy!
Dzięki mądrze dobranej i poprowadzonej zabawie dziecko ma możliwość oswajania otaczającej go rzeczywistości, a w dziecięcym świecie nie zawsze jest to łatwe. Angażując swoją uwagę i czas może przepracowywać wewnętrzne konflikty, oswajać lęki i uczyć się jak radzić sobie z negatywnymi emocjami. Dzięki zabawie, wykorzystując odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne (lub nawet improwizując) dziecko może utrwalać prawidłowe wzorce zachowań, może uczyć się jak relaksować, może wszystko! Bo o to chodzi w zabawie, w niej przecież możliwości się nie kończą ????
Wsparcie w postaci terapii psychologicznej jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno Terapeutycznym” i jest finansowane ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
 
Źródłohttps://www.facebook.com/psoni.ilawa/posts/pfbid0umyN8pe11AZAV9yDji1i9GBfVavwjCVYD9DBe3y1thwJqqYXCB9Cp64TSN7uzVoGl
Autor: Jarek Szramka