„Wsparcie dzieci i młodzieży…” – Gmina Miejska Iława

Zadanie pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania”, kładzie duży nacisk na samodzielność osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań ograniczających ich wykluczenie społeczne, koncentrując się na formach sprzyjających ich aktywizacji i integracji.

Autor: Jarek Szramka