Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od sierpnia do końca grudnia 2016r udziela wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania”.

W ramach realizacji projektu udzielane jest wsparcie ze strony: logopedy, psychologa, terapeuty i asystenta zajęć grupowych.

Ponadto dzieci korzystają z oferty następujących kółek zainteresowań:

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawni od 3 do 24 r.ż.

Głównym celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości procesu rehabilitacji oraz zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, beneficjentów zadania.

Autor: Iwona Brejdakowska