Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego…

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 01 marca 2019r. do 30 listopada 2019r. na zlecenie Gminy Wiejskiej Iława realizuje zadanie pn. ”Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania”.

W ramach realizowanego zadania oferujemy:

Zajęcia w ramach prac Zespołu Rehabilitacyjno –Terapeutycznego skierowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od 3 do 24. r.ż..

Warunkiem skorzystania z oferowanego wsparcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tj. orzeczenia o niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00 w budynku PSONI Koło  w Iławie przy ul. Wiejskiej 2d.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu:
tel. 505 075 931 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia (pok. 109).

Zadanie pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” zostało dofinansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława.

Autor: Jarek Szramka