Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej… – arteterapia
Aktywne uczestnictwo w arteterapii ma same zalety – pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, motoryczny, poznawczy i społeczny dziecka.
Poprzez formę zajęć – zabawową, grupową, ale jednocześnie uwzględniającą indywidualne potrzeby i możliwości dziecka – możemy nie tylko uzyskać efekty w terapii, ale również obudzić nowe pasje i zainteresowania.
 
 
Działania Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego wspiera Gmina Miejska Iława w ramach projektu „Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania.”

   

Autor: Jarek Szramka