Zakończenie projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży…”

PSONI Koło w Iławie kończy właśnie realizację projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno Terapeutycznym ” dofinansowanego ze środków PFRON. Była to pierwsze edycja projektu w nowej lokalizacji, co dało nowe perspektywy.

Dzięki przeprowadzce otrzymaliśmy możliwość poszerzenia naszej oferty o Salę Doświadczania Świata, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak świetnie wyposażona sala rehabilitacyjna.

Pozostałe formy wsparcia także nie zostały w tyle – w komfortowych i dobrze doposażonych salach nasi specjaliści pracowali z dziećmi mając do wykorzystania całą gamę pomocy dydaktycznych, w które sporo inwestowaliśmy. Objęliśmy wsparciem 44 beneficjentów, którzy na podstawie Indywidualnych Programów Działania korzystali ze wsparcia dopasowanego zarówno do potrzeb jak i możliwości czasowych.

Praca odbywała się według harmonogramów zajęć, układanych co miesiąc dla każdego z podopiecznych. Nasi specjaliści to wykwalifikowana i doświadczona kadra.

W ciągu minionych trzech lat byli to:

Serdecznie dziękujemy Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za kolejne lata zaufania.

Według oficjalnego źródła możemy potwierdzić, że nasza współpraca będzie kontynuowana w kolejnej edycji projektu.


Autor: Jarek Szramka